Trainingen en lessen voor professionals

Onderwijs en bedrijfsleven

Zoekt u naar een passende oplossing voor professionalisering van uw team? Of wilt u samen met uw team werken aan nieuwe doelen en tijdens de trainingen/lessen de saamhorigheid binnen uw team vergroten? Trainingen en lessen op maat gemaakt en inspirerend gegeven, dat is Eisden Education.

Onderwijs op maat

De aangeboden trainingen of lessen sluiten aan bij actuele onderwijsthema’s en kunnen aangepast worden aan uw specifieke wensen en behoeften.

Het doel is om elke medewerker praktisch toepasbare kennis en vaardigheden mee te geven over het gekozen thema. Hierbij wordt doelgericht, inspirerend en energiek gewerkt aan een gezamenlijke effectieve training. Een aantal van de thema’s waar u aan zou kunnen denken.

Medewerkers

 • Activerende didactiek
 • Het puberbrein – brein en leren
 • Klassenmanagement
 • Passend onderwijs
 • Classroom English

Studenten/leerlingen

 • Cross the line
 • Omgaan met faalangst
 • Meditatie en mindfulness
 • Assertiviteit en weerbaarheid
 • Communicatie

Verschil tussen lessen en trainingen?

Een training gaat verder dan een les, bij een training wordt gekeken naar het startniveau van de deelnemer en zal elke deelnemer een eigen groeitraject volgen. Bij een les gaan we voor een gezamenlijke en gelijke groei van kennis of kunde. Beiden kunnen een waardevolle en fantastische bijdrage leveren aan uw team, medewerker of studenten.

Twee pijlers voor het aanbod bedrijfsleven

De thema’s van de lessen/trainingen voor het bedrijfsleven zijn onder te verdelen in twee pijlers; effectieve teamcommunicatie en integrale veiligheid. Daarnaast wordt altijd samen met u gezocht naar een oplossing op maat, voor welk thema dan ook. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Bedrijfscommunicatie

 • Effectieve teamcommunicatie
 • Efficiënt leiderschap
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Business English and communication
 • Communicatie

Integrale veiligheid

 • Sociale veiligheid beïnvloeden
 • Symboliek en radicalisering – terreur in kaart gebracht
 • Red team Blue team training, in combinatie met risicoanalyse
 • Radicalisering in het puberbrein

Dit is slechts een greep uit het aanbod. Heeft u een specifiek thema in uw gedachten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Eisden Education.